Zoekfunctie

Mensen blijken soms in Google naar mijn artikelen te zoeken met de zoekwoorden:
Ruud Harmsen weblog
en dan komen ze hier terecht.

Daarmee is dan nog niet het juiste artikel of de juiste artikelserie gevonden. Mensen zijn kennelijk niet vertrouwd met de gedachte dat iemand wel eens over diverse onderwerpen zou kunnen schrijven en ook nog vele artikelen over elk van die onderwerpen.

Het handigste is dan om de zoekfunctie op de site te gebruiken, met gerichte zoekwoorden. Die zoekfunctie (althans de bovenste, die werkt met Swish) wordt dagelijks bijgewerkt en is dus altijd up-to-date, wat je met Google maar moet afwachten.

Dit is de pagina om te zoeken.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Search facility

I found that people sometimes look for my articles using the Google search terms:
Ruud Harmsen weblog
which gets them here.

That doesn’t make them find the right article or article series. Apperently it is an unusual thought to some people that a blog author might write about several subjects, and several articles about each subject at that.

The best method is to use the search facility on the web site itself, with targeted search words. That search function (at least the upper one, which is Swish-based) is refreshed every day, so it is always up-to-date, which in the case of Google you never know.

This is the page for searching the site.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Bloemlezing

Een selectie van passages uit artikelen van mijn website, met aanklikbare hyperlinks naar de artikelen zelf, is hier te vinden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Selected articles

A selection of fragments from articles on my web site, with clickable links to the articles themselves, can be found here.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Money creation and interest

A series of articles about money creation and interest.

No. Title
1 Money out of thin air?
2 Money multiplier
3 Unlimited money creation?
4 Is interest theft?
5 Transformation functions of banks
6 Full reserve banking?
7 Monthly salary tides
8 Capital requirement (I)
9 Capital requirement (II)
10 Self-funding
11 Cashless funding
12 Interest and stability (I)
13 Interest and stability (II)
14 Interest and stability (III)
15 Interest and stability (IV)
16 What is money?
17 Less money?
18 Trust
19 Money as debt? Money as claims!
20 Creating interest
21 If banks can, why can’t we?
22 Central bank funding government?
23 Do banks relend interest?
24 Mutual agreement
25 Trade money
26 Your neighbour’s money
27 Bank buys all public debt for free?
28 Left or right
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Geldschepping en rente

Een serie artikelen over geldschepping en rente. Eigen vertalingen uit het Engels.

No. Titel
1 Geld uit het niets?
2 Opblaaseffect
3 Ongebreidelde geldschepping?
4 Is rente diefstal?
5 Transformatiefuncties van banken
6 Full reserve banking?
7 Maandelijkse salarisgetijden
8 Kapitaaleis (I)
9 Kapitaaleis (II)
10 Zelf-financiering
11 Girale financiering
12 Rente en stabiliteit (I)
13 Rente en stabiliteit (II)
14 Rente en stabiliteit (III)
15 Rente en stabiliteit (IV)
16 Wat is geld?
17 Minder geld?
18 Vertrouwen
19 Geld als schuld? Geld als vordering!
20 Rente scheppen
21 Banken wel, waarom wij niet?
22 Centrale bank financiert overheid?
23 Lenen banken rente weer uit?
24 Wederzijdse overeenkomst
25 Handelsgeld
26 Geld van de buurman
27 Bank koopt gratis alle staatsschuld?
28 Links of rechts
Geplaatst in Uncategorized | 63 reacties

Lege Zetels voor slagvaardiger beleid

http://rudhar.com/politics/election/legztlmn.htm.

Een menu getiteld ‘Lege Zetels voor slagvaardiger beleid’, van artikelen uit 2010 en 2012 rond een idee om kabinetsformaties (coalitiebesprekingen) rigoureus te bekorten.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen